Pozitivna prognoza za evropske pekare

Razgovor sa generalnim sekretarom organizacije FEDIMA, Dirkom van Hamom

Snažno pogođena evropska pekarska industrija se prilagođava tokom pandemije, te možemo očekivati potpuni oporavak u godinama koje dolaze.

O situaciji u evropskoj pekarskoj industriji tokom pandemije, o tome kako je protekla godina za nama,
koji su distributivni kanali najbolje, a koji najteže poslovali u 2020. i kakve su prognoze za godine koje dolaze, razgovarali smo sa gospodinom Dirkom van Hamom, generalnim sekretarom organizacije Fedima, Federacije evropskih proizvođača i dobavljača sastojaka u pekarskoj, konditorskoj i poslastičarskoj industriji.

P&P: Kakva je bila 2020. godina za pekarsku industriju Evrope?
DVH: Kao i mnoge druge industrije, celokupan prehrambeni sektor bio je snažno pogođen posledicama zatvaranja i ograničenja širom Evrope, posebno u prvoj polovini 2020. u okviru čega se prehrambena industrija suočavala sa najviše problema i gde je uticaj na različite kanale varirao. Tokom protekle godine potrošnja svežih pekarskih proizvoda je opala, ali je obnovljena strast
za pripremom kod kuće povećala potrošnju proizvoda spremnih za pečenje. Stoga smo prilično sigurni da će sektor moći u potpunosti da se oporavi u bliskoj budućnosti.

P&P: Kako je pandemija uticala na lanac vrednosti u pekarskoj industriji? U čemu su bile najveće prepreke?
DVH: U celini gledano, očekujemo da će potrošnja da se vrati u normalu u 2021. Iako je prehrambeni sektor snažno pogođen usled restrikcija, moderan način maloprodaje je stekao svoj udeo na tržištu kao mesto na kome se može kupiti sve što je potrebno (one-stop-shop), dok su zanatske pekare i dalje omiljene od strane lokalnih kupaca. Iako će različiti kanali prodaje imati i različit stepen oporavka, pekarska industrija u celini će najverovatnije moći da nadoknadi gubitke u nekoliko narednih godina. Industrijska proizvodnja tokom ove krize nije bila pogođena kao što je to bio slučaj sa drugim kanalima prodaje i može se očekivati da će do 2025. godine biti iznad nivoa iz 2019. Takođe, čini se da je među potrošačima i dalje prisutna zabrinutost u vezi sa bezbednošću hrane, higijenom i pakovanjem. Žalosno je što je i dalje prisutan strah od kontaminacije putem hrane, iako je Evropska agencija za bezbednost hrane potvrdila da ne postoje dokazi da se putem hrane može prenositi kovid-19 – o čemu se Fedima pobrinula da što više komunicira sa javnošću.
P&P: Postoje li neki posebni sastojci ili proizvodi koji su zabeležili značajna kolebanja u potražnji tokom pandemije? Koji su maloprodajni kanali najbolje opsluživali pekarski sektor tokom ovog kritičnog vremena?
DVH: Potrošnja proizvoda sa produženim rokom trajanja i upakovanih pekarskih proizvoda je porasla tokom protekle godine zbog toga što su potrošači ređe odlazili u radnje. Maloprodajni trgovinski objekti su imali najmanje problema sa distributivnim kanalima i moderni maloprodajni objekti su bili najomiljeniji kod potrošača. Sa druge strane, sveži pekarski proizvodi su pretrpeli značajan udar, posebno slano pecivo i sveže dansko pecivo. Zbog toga što više nije bilo odlaska na doručak tokom pauze na poslu, biznis je na te smanjene zahteve odgovorio tako što je smanjio ponudu ovih proizvoda. Takođe, zanatske pekare su u svemu ovome imale korist jer su potrošači u 2020. preferirali da kupuju u komšijskim radnjama. Naravno, biće veoma važno da potrošači nastave da ih podržavaju u narednim godinama. Te radnje u blizini mesta stanovanja su omiljene i zbog toga što su lokalne.

P&P: Šta bi industrija trebalo da uradi u 2021. da bi ostala prilagodljiva i inovativna u uslovima pandemije koja traje?
DVH: Sproveli smo istraživanje tržišta o tome koji su kratkoročni i dugoročni efekti kovid-19 pandemije na naš sektor i identifilovali smo ključne očekivane trendove u potrošnji, distribuciji i snabdevanju. Kao što je i ranije pomenuto, vidimo povećanje potrošnje upakovanih proizvoda produžene svežine i pakovanih proizvoda spremnih za pečenje– što je povezano sa obnovljenim tekućim interesom za pečenje kod kuće. Takođe, mi predviđamo da će postojati kontinuitet u lokalnom tipu kupovine i porastu onlajn prodaje i kućne dostave. Srećni smo što vidimo da možemo očekivati fokus na prilagodljivosti i održivosti – izgleda da je uticaj na životnu sredinu u lancu snabdevanja potrošačima sve važniji. Mi, kao Fedima, vidimo u održivosti prioritet zbog čega smo kreirali novi odbor koji se upravo na to fokusirao prošle godine. Naš prvi članak o održivosti biće objavljen vrlo brzo, zato nas i dalje ovde pratite.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije vesti