Prvi evropski simpozijum o fitohemikalijama u medicini i hrani

Prva međunarodna naučna konferencija pod nazivom «1st European Symposium on Phytochemicals in Medicine and Food, biće održana u Beogradu, 7 – 9. septembra 2022. godine. Čast da organizuje ovaj međunarodni događaj pripala je Institutu za prehrambenu tehnologiju i biohemiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Cilj skupa je promocija naučnih dostignuća domaćih i stranih istraživača iz oblasti prirodnih proizvoda i njihove implementacije u hrani i medicini. Očekuje se prisustvo velikog broja istraživača iz zemalje i inostranstva, eksperata u navedenim oblastima. Program 1st EuSPMF 2022 sastoji se od plenarnih predavanja, predavanja po pozivu, kratkih usmenih prezentacija i poster saopštenja koje će se održati u nekoliko sesija. „Prirodni resursi bioaktivnih jedinjenja“, „Bioaktivna jedinjenja i zdravlje ljudi“, „Nove perspektive upotrebe fitokemikalija u savremenoj medicini», „Lekovite biljke i začini“, „Prirodni resursi u prehrambenoj industriji“, „Valorizacija otpada iz prehrambene industrije i poljoprivrede“, i „Analitičke metode“ glavne su teme konferencije u okviru kojih će istraživači predstaviti svoje rezultate. Svedoci smo sve većeg interesovanja potrošača i proizvođača za visokokvalitetne prehrambene proizvode specifičnog geografskog porekla, izrazitih nutritivnih i senzornih kvaliteta i karakteristika. Sa druge strane, valorizacija otpadnog materijala tj. nusproizvoda koji potiče od biljnih useva posebno je značajna u oblastima poljoprivredno-prehrambenog sektora i smanjenja zagađenja životne sredine. Prirodni proizvodi sadrže širok spektar hranljivih jedinjenja i fitohemikalija.

Fitokemikalije, koje se često nazivaju fitonutrijentima, prirodna su bioaktivna jedinjenja veoma rasprostranjenja namirnicama kao što su povrće, voće, proizvodi od celog zrna, orasi i semenke, mahunarke, lekovito bilje i začini, čaj i crna čokolada. Upotreba pojedinih sintetičkih antioksidanasa u prehrambenoj industriji, koji se dodaju radi održanja nivoa hranljivih supstanci, boje, ukusa i mirisa proizvoda, postala je kontraverzna zbog njihove zdravstvene bezbednosti. Sa druge strane to je usmerilo pažnju naučnika i šire javnosti ka prirodnim antioksidansima. Kada je reč o primeni prirodnih proizvoda u oblasti funkcionalne hrane i dijetetskih suplemenata, visok kvalitet je od velikog značaja.

Nutritivna vrednost, senzorni kvalitet i bezbednost hrane su glavni aspekti koje treba razmatrati kako bi se iz prirode dobio maksimum. Značaj prirodnih jedinjenja koja deluju kao antioksidansi i/ili inhibitori enzima privlači sve veću pažnju istraživača kada je u pitanju prevencija i lečenje bolesti poput dijabetesa, kancera, upalnih procesa i kardiovaskularnih bolesti, pa stoga raste i interesovanje za biljne lekove koji mogu delovati preventivno ili umanjiti negativne efekte pojedinih bolesti. Biodiverzitet resursa fitonutrijenata pružio je jedinstven i obnovljiv izvor nove hrane sa potencijalnim zdravstvenim benefitima.

Dodatne informacije za firme zainteresovane da učestvuju na ovom međunarodnom događaju kao prijatelji skupa (donatori) dostupne su preko Sekretarijata skupa (e-mail: euspmf@agrif.bg.ac.rs).

magazin Pekar&Poslastičar broj 39, jun/jul 2022.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije vesti