Recpt – Choco dust

Sastojci

Kora
Irca brownies choc……………….100g
Puter…………………………………………30g
Voda…………………………………………25g

Namelaka (a)
Reno concerto dark 52%………190g
Lilly netro……………………………….20g
Mleko………………………………………90g
Caselle pavlaka……………………..120g

Namelaka (b)
Reno concerto dark 52%………190g
Lilly netro……………………………….20g
Mleko………………………………………90g
Caselle pavlaka……………………..120g
Joycream toffee……………………….70g

Posip
Happycao………………………………….5g

Dolcefreddo
Crnog Bora 23, 11000 Beograd
tel: 011/400-0481
mail: office@dolcefreddo.rs

Pogledaj i ostale članke iz kategorije novi proizvodi

Recpt – Choco dust

Sastojci KoraIrca brownies choc……………….100gPuter…………………………………………30gVoda…………………………………………25g Namelaka (a)Reno concerto dark 52%………190gLilly netro……………………………….20gMleko………………………………………90gCaselle pavlaka……………………..120g Namelaka (b) Reno concerto dark 52%………190gLilly netro……………………………….20gMleko………………………………………90gCaselle...

Pročitaj