BioSensov projekat sa agencijom NASA i američkim univerzitetima

Novi projekat će pomoći srpskoj poljoprivredi da se suoči sa klimatskim promenama i da što racionalnije koristi vodne resurse i zemljište.

Nova zgrada novosadskog insituta BioSens već poprima svoj oblik, a useljenje se očekuje u 2023. godini. Ovaj institut je rodonačelnik digitalne transformacije u srpskoj poljoprivredi i do sada je pojedinačno najviše finansiran projekat od strane EU. U ovoj godini istraživači iz BioSensa ostvarili su još jednu, izuzetno važnu saradjnu koja će, sigurni smo, uticati na to da privuče još mladih stručnjaka iz Srbije da im se pridruže. Zbog sve učestalijih suša i velikih oscilacija u vremenskim prilikama koje su posledica klimatskih promena, poljoprivrednici se sve više oslanjaju na različite sisteme za navodnjavanje.

Nepredvidive letnje padavine dovode do promene vodostaja koji u južnom slivu reke Dunav, dragocenom resursu za poljoprivredu, opada. Kako bi se poljoprivredni sektor na pravi način prilagodio klimatskim promenama, važno je upravo u tom kontekstu razumeti trendove u poljoprivredi, odnosno pomeranje datuma setve i žetve, promene setvene strukture, plodoreda, trajanja poljoprivredne sezone i dr. Iz ovih razloga će Institut BioSens u saradnji sa agencijom NASA, Univerzitetom u Grend Veliju, Državnim i Tehnološkim univerzitetima u Mičigenu razviti sistem za monitoring i racionalno korišćenje vodnih resursa i zemljišta u Srbiji.

„NASA nam je svima poznata po programu Space Shuttle i sletanju na Mesec, ali je veliki deo njihovih operacija usmeren ka osmatranju Zemlje. Zajedno sa američkim kolegama ćemo analizirati satelitske slike Vojvodine, pokušaćemo da damo odgovor na pitanje kako će klimatske promene uticati na domaću poljoprivredu i životnu sredinu, i šta konkretno možemo da uradimo da bismo povećali efikasnost proizvodnje i zadržali biodiverzitet“, istakao je Oskar Marko, pomoćnik direktora za inovacije i saradnju sa privredom. S obzirom na to da se projekat bavi procenom uticaja klimatskih promena na vodoprivredu i poljoprivredu, istraživači iz BioSensa su prikupili različite geoprostorne podatake kao sto su klimatski, hidrološki, podaci o poljoprivrednoj praksi u Vojvodini ali i satelitske slike. Trenutno rade na agregaciji ovih podataka i obradi satelitskih slika kako bi napravili model za detekciju optimlanog datuma setve i žetve na domaćim njivama što će im omogućiti dalja istraživanja na projektu.

BioSens, istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema, osnovan je 2015. godine i pionir je digitalne transformacije poljoprivrede u Srbiji. Istražujući naučne i tehnološke granice inovativne primene IT dostignuća u poljoprivredi, Institut teži da srpskom, ali i svetskom poljoprivrednom sektoru pruži vrhunska digitalna rešenja kako bi se uz manje investicija ostvarili veći prinosi.
Nauka o materijalima, mikro i nano elektronika, projektovanje senzora, daljinska detekcija, veštačka inteligencija, istraživanje biosistema, ćelijska poljoprivreda, bioarheologija samo su neke od naučnih oblasti koje Institut integriše kako bi poljoprivredu učinio efikasnijom, unapredio biosisteme i naukom podstakao ekonomski razvoj, društveni boljitak i zaposlenost.

Centar za senzorske tehnologije Instituta BioSens
Centar za senzorske tehnologije fokusira se na razvoj senzora koji detektuju i mere različite parametre i procese u biosistemima, i koji nalaze primenu u poljoprivredi, zaštiti životne sredine i medicini. Centar okuplja istraživače i stručnjake iz različitih oblasti uključujući fiziku, hemiju, biologiju, elektroniku, nauku o materijalima i masenu spektrometriju.

Agrobot Lala
Sa napretkom tehnologija za varijabilno tretiranje sejanja, zalivanja, aplikacije đubriva, pesticida i herbicida, javila se i potreba za sistemima koji tačno, precizno i brzo mogu da odrede varijabilnost zemljišta i identifikuju zone unutar jedne parcele. Ovako složen zadatak rešava robotska platforma Agrobot Lala razvijena na Institutu BioSens, koja je posebno prilagođena za poljoprivredne primene, kao i za ugrađivanje senzora za analizu zemljišta i sistema za uzorkovanje. Predloženi sistem se kreće po parceli i radi uzorkovanje zemljišta i analizu parametara zemljišta, kao i georeferenciranje rezultata merenja. Celokupan proces je autonoman, pošto je moguće prethodno definisati rutu Agrobota Lale na parceli pomoću GPS koordinata i 3D Real-Time-LIDAR sistema. Nakon analiza, kreiraju se višeslojne mape na osnovu kojih će poljoprivrednik biti u mogućnosti da donese ispravne odluke, optimizuje svoju proizvodnju i u potpunosti skoristi preciznu poljoprivredu u pogledu efikasnosti, prinosa i održivosti poljoprivredne proizvodnje.

Plant-o-metar
Precizno utvrđivanje stanja biljaka je jedan od najvećih izazova za agronome, poljoprivrednike i hortikulturiste. Ljudsko oko može da primeti određene promene na biljkama poput sparušenosti listova, žutih i braon listova, pega na biljci, ali je tada po pravilu već kasno. BioSens je razvio plant-o-metar, uređaj koji biljke posmatra i van vidljivog dela spektra i koji procenjuje koliko je biljka zdrava, odnosno kakva je sposobnost fotosinteze, da li postoji potreba za đubrenjem i navodnjavanjem.

magazin Pekar&Poslastičar broj 39, jun/jul 2022.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije vesti