Deklarisanje finih pekarskih proizvoda, žita za doručak i snek proizvoda

Obavezni podaci i praktični primeri

Kako bi se obezbedio slobodan protok bezbedne i kvalitetne hrane, a istovremeno postigao visok stepen zaštite potrošača i omogućilo ispunjenje njihovog prava na informisanje, kada su u pitanju fini pekarski proizvodi, žita za doručak i snek proizvodi neophodno je pridržavati se uslova definisanih Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za fine pekarske proizvode, žita za doručak i snek proizvode ( „Sl. list SCG ”, br. 12/2005 i  „Sl. glasnik RS”, br. 43/2013 – dr. pravilnik) i Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane ( „Sl. glasnik RS”, br. 85/2013 i 101/2013).

Samo ukoliko se ispoštuju zahtevi oba Pravilnika možemo biti sigurni da će proizvod biti adekvatno deklarisan, ne obmanjujući i ne dovodeći u zabludu potrošače. Poznavanje oba Pravilnika je neophodno zbog činjenice da bez obzira na brojne odredbe definisane Pravilnikom o deklarisanju, on se ipak odnosi na svu hranu u prometu, te stoga često upućuje na Pravilnik o kvalitetu u kojem su informacije o proizvodima koje želimo da deklarišemo jasnije i detaljnije definisane.

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za fine pekarske proizvode, žita za doručak i snek proizvode pre svega obuhvata veliki broj proizvoda koji su prema načinu proizvodnje i kvalitetu svrstani u tri grupe. (tabela 1).
Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane sadrži opšte uslove za deklarisanje upakovane i neupakovane hrane. Deklarisanje upakovanih finih pekarskih proizvoda, žita za doručak i snek proizvoda
Obavezni podaci:
– naziv pod kojim se hrana stavljapromet (mora biti u skladu sa tabelom 1, samo u slučaju da naziv hrane nije propisan Pravilnikom o kvalitetu, naziv pod kojim se hrana stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije može da bude uobičajen ili opisni. Trgovačko ime, naziv marke proizvoda ili popularni naziv, ne može da zameni naziv hrane):
• spisak sastojaka;
• količina određenih sastojaka ili kategorije sastojaka;
• neto količina;
• rok trajanja;
• uslovi čuvanja i način upotrebe hrane, gde je to potrebno, ako utiču na svojstva hrane i rok upotrebe;
• naziv i adresa/sedište subjekta u poslovanju hranom pod čijim se nazivom odnosno poslovnim imenom hrana stavlja u promet, a koji je registrovan u Republici Srbiji;
• mesto, odnosno zemlja porekla i zemlja iz koje je hrana uvezena;
• uputstvo za upotrebu, gde je to potrebno, radi pravilne upotrebe hrane;
• oznaka serije ili lota (samo ukoliko rok trajanja ne sadrži: dan, mesec i godinu).

Tabela 1. Podela finih pekarskih proizvoda, žita za doručak i snek proizvoda

Deklarisanje neupakovanih pekarskih proizvoda
Obavezni podaci:
• naziv hrane;
• subjekt u poslovanju sa hranom koji hranu pakuje na mestu prodaje krajnjem potrošaču;
• spisak sastojaka kod poslastičarskih proizvoda čiji je rok trajanja duži od 24 sata, kao i konditorskih i snek proizvoda koji se pakuju u prisustvu krajnjeg potrošača;
• rok trajanja kod proizvoda koji su sa mikrobiološkog gledišta lako kvarljiva hrana;
• arome ili sastojke koji mogu da izazovu alergije i/ili intolerancije.

Ostali podaci, gde je to primenljivo, moraju da budu navedeni u pratećem dokumentu, koji je poslat pre isporuke hrane ili prati hranu prilikom isporuke. Ti podaci daju se na uvid krajnjem potrošaču, ako on to zahteva. Zbog vrste proizvoda i procesa proizvodnje finih pekarskih proizvoda, žita za doručak i snek proizvoda neophodno je posebno obratiti pažnju na spisak sastojaka, čiji je broj značajno veći u odnosu na pekarske proizvode.
Podaci koji su sa aspekta bezbednosti i kvaliteta proizvoda najznačajniji nalaze se upravo u okviru spiska sastojaka, roka upotrebe i načina čuvanja i upotrebe proizvoda. Spisak sastojaka predstavlja spisak svih supstanci, a posebno treba obratiti pažnju na alergene (moraju se posebno istaći), aditive koji se označavaju navođenjem kategorije i naziva aditiva ili njegovog E broja i arome koje se označavaju na deklaraciji navođenjem oznake: „aroma/e” ili specifičnim nazivom ili opisom arome.
Ukoliko proizvod u svom sastavu sadrži složeni sastojak on se mora razložiti na svoje sastavne delove. U okviru spiska sastojaka neophodno je navesti procentualnu zastupljenost određenih sastojaka ukoliko je to predviđeno Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za fine pekarske proizvode, žita za doručak i snek proizvode, ukoliko se određeni sastojak nalazi u nazivu proizvoda ili ukoliko se naglašava rečima, slikama ili crtežima.

Rok trajanja označava se rečima: „najbolje upotrebiti do…” – kada datum uključuje oznaku dana; najbolje upotrebiti do kraja…” – u ostalim slučajevima.
Navođenje roka trajanja nije potrebno kod kolača koji se, s obzirom na sastav i namenu, potroše u roku od 24 sata od proizvodnje.
Uslovi čuvanja i način upotrebe hrane gde je to potrebno, ako utiču na svojstva hrane i rok upotrebe.
Čitljivost podataka iz deklaracije
Podaci moraju biti tako napisani da obezbede jasnu čitljivost, i to slovima čija je visina definisana Pravilnikom. Visina malih slova treba da bude 1,2 mm ili veća, a za ambalažu čija je najveća površina do 80 sm² visina malih slova treba da bude 0,9 mm ili veća.
Kod deklarisanja upakovane hrane, u istom vidnom polju moraju da se nalaze sledeći podaci:
– naziv hrane;
– neto količina;
– rok trajanja hrane ili naznaka mesta gde se rok trajanja nalazi.

Obaveze i odgovornost
Pravo na dostupnost informacija mora biti zagarantovano prilikom odabira hrane, bez obzira da li se radi o upakovanoj ili neupakovanoj hrani. Obaveze i odgovornosti proizvođača i uvoznika su definisane Zakonom o bezbednosti hrane ( „Sl. glasnik RS”, br. 41/2009). Pridržavajući se Pravilnika o kvalitetu i Pravilnika o deklarisanju, izrada deklaracije ne bi trebalo da predstavlja problem.

magazin Pekar&Poslastičar, broj 5 avgust/septembar 2016 god.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije reč stručnjaka