Kako do žiga Čuvarkuća

Strateška podrška Privredne komore Srbije srpskim proizvođačima

Pre godinu dana Privredna komora Srbije pokrenula je projekat „Stvarano u Srbiji“ i kreirala oznaku Čuvarkuća, kao strateški čin podrške domaćim proizvodima i proizvođačima. Оvaj znak takođe pruža sigurnost potrošačima da se radi o proizvodima visokog kvaliteta i domaćeg porekla. Korist je opšta, jer se na ovaj način podiže nivo kvaliteta proizvoda od domaćih sirovina, obezbeđuje podrška zapošljavanju, povezivanje delatnosti, razvoj i stvaranje novih preduzeća, šansa za mlade proizvođače i razvoj sela, kao
i privlačenje investicija u Srbiju.

Do sada žig je dobilo više od 700 proizvoda iz prehrambene, tekstilne, hemijske i drugih industrija. Već preko 100 proizvoda nalazi se na policama velikih trgovinskih lanaca, poput Lidla, Disa, Delezea, Merkatora. Takođe, mnogi proizvodi robnih marki ovih trgovaca već nose žig Čuvarkuće. Regionalni lider u pekarskoj industriji, kompanija Don Don ima šest svojih proizvoda sa ovim žigom koji se proizvode isključivo od domaćih sirovina i resursa.

Ko može da dobije žig Čuvarkuće
Pravo korišćenja žiga Čuvarkuća dodeljuje se proizvodima na tri godine, uz mogućnost resertifikacije. Znak Čuvarkuća dobijaju samo proizvodi koji poseduju natprosečan kvalitet i proizvode se u Republici Srbiji od domaćih sirovina. Kada je reč o pekarskoj i poslastičarskoj industriji, Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju kaže da je neophodno ispuniti sve one uslove koji su propisani Zakonom o bezbednosti hrane i pravilnicima koji regulišu proizvodnju tih proizvoda i dodaje da je poželjno da pored osnovnih standarda, kompanije imaju i neke druge standarde koji su traženi na stranim tržištima poput halala ili nekih od novijih ISO standarda koji se primenjuju u oblasti mlinsko pekarske industrije i kontrole kavaliteta.

Poreklo sastojaka
Na naše pitanje o tome da li proizvodi moraju da budu napravljeni isključivo od sastojaka poreklom iz Srbije, gospodin Bogunović ističe: „ Proizvodi kojima se aplicira za žig Čuvarkuća ne moraju da budu napravljeni isključivo od sastojaka poreklom iz Srbije. Potrebno je da dokažete da 80 odsto vrednosti proizvoda stvarate u Srbiji, uključujući tu i troškove rada, ambalaže sirovine i sl…. (kalkulacija proizvođačke cene franko fabrika). Dakle, deo sirovina može biti i iz uvoza. Ukoliko se proizvod pravi od uvoznih komponenti, onda je potrebno dokazati da te sirovine nema na domaćem tržištu i tada je dozvoljeno da procenat bude i 60 odsto.“

Ovo je posebno važno za poslastičarske proizvode, za koje je još uvek teško nabaviti kvalitetne sirovine iz domaće proizvodnje. Pored toga, za žig je potrebno da se posluje u skladu sa važećim propisima zaštite životne sredine i to se navodi u prijavi. „Pogotovo ako se koriste reciklirana ili ekološka abalaža, a kao poželjna smatra se svaka aktivnost ili posebnost kojom se neki segment poslovanja ističe u ovom smislu u odnosu na slične proizvode na tržištu. Kada su u pitanju mlinsko-pekarski proizvodi, kao posebnost proizvoda posmatra se, recimo, i to ukoliko proizvodi koristeći inovativna tehnološka rešenja imaju duži rok trajanja u odnosu na standardne proizvode tog tipa na tržištu”, objašnjava Bogunović.

Zašto treba imati žig Čuvarkuća
O tome šta sve jednom malom proizvođaču iz pekarske ili poslastičarske branše omogućava ovaj žig, Aleksandar Bogunović objašnjava: „Čuvarkuća donosi promociju proizvoda sa oznakom Čuvarkuće na nacionalnom nivou, bolje pozicioniranje i plasman u poznatim trgovinskim lancima u Srbiji sa kojima je Privredna komora Srbije uspostavila saradnju u cilju dodatnog promovisanja u samim objektima i u okviru promocija trgovinskih lanaca” i dodaje da ovaj žig treba da doprinese većoj prepoznatljivosti proizvoda koji su stvoreni u Srbiji, od domaćih sirovina, našom inovativnošću, dizajnom, stručnošću i tehnologijama. Što se tiče trenutrnih akcija Privredne komore Srbije, Bogunović naglašava da je u toku promocija proizvoda Čuvarkuće među domaćim potrošačima, kako bi se podigla vidljivost ovih proizvoda, a u drugoj fazi je planirana i intenzivnija promocija i u inostranstvu.

Uslovi za dobijanje žiga Čuvarkuća:
Proizvedeni u Srbiji, ali proizvodni pogoni preduzeća moraju da se nalaze u Srbiji, pri čemu poreklo vlasništva preduzeća ili brenda nije ograničavajući faktor; Pripadaju oblastima prerađivačke industrije, utvrđenim šifarnikom. Spisak proizvoda za koje se
može aplicirati za dobijanje žiga može se preuzeti na sajtu www.stvaranousrbiji.rs Na tržištu su najmanje godinu dana pre upućivanja zahteva za dodelu kolektivnog žiga;
Imaju dominantno učešće srpskog rada i materijala. Učešće rada srpskih državljana i materijala iz Srbije u izradi proizvoda, ili linija proizvoda mora da bude najmanje u iznosu od 80 odsto od franko fabričke cene proizvoda, ili linije proizvoda. Ovaj udeo je 60 procenata u specifičnim okolnostima – na primer kada sirovinska baza za određenu delatnost ili tip proizvoda nije raspoloživa u Srbiji i imaju natprosečni nivo kvaliteta. To znači da proizvod, ili linija proizvoda svojim ukupnim svojstvima, karakteristikama osigurava viši nivo merljivog kvaliteta od nivoa utvrđenog zakonskim propisima koji regulišu proizvodnju i promet datog proizvoda; Izrađeni su od ekološki prihvatljivih materijala visoke vrednosti uključujući ambalažu, odnosno pakovanje; Odlikuju se boljom funkcionalnošću, višom upotrebnom vrednošću, visokim nivoom prepoznatljivosti na tržištu, savremenim dizajnom i trajnošću, i poseduju odgovarajuće međunarodno priznate standarde, sertifikate, koji potvrđuju kvalitet i menadžment procesa i sistema.
Sve informacije o uslovima i postupku sticanja prava na korišćenje znaka dostupne su u Pravilniku o označavanju proizvoda ili linija proizvoda kolektivnim žigom Čuvarkuća koji se nalazi na sajtu www.stvaranousrbiji.rs. Zahtev za sticanje prava korišćenja kolektivnog žiga Čuvarkuća podnosi se Privrednoj komori Srbije na propisanom obrascu. Podnošenje prijava omogućeno je elektronskim putem na imejl: stvaranousrbiji@pks. rs ili u papirnom obliku na adresu Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Procedura
Procedura izdavanja žiga Čuvarkuća, nakon podnetog zahteva, podeljena je u tri koraka. Prvo se proverava ispravnost zahteva i prateća dokumentacija.
U drugom koraku, nakon analize materijala, Tehnička komisija daje svoje stručno mišljenje. U poslednjem, trećem koraku, u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva, Savet za odlučivanje o pravu korišćenja kolektivnog žiga Čuvarkuća, nakon razmatranja zahteva, priložene dokumentacije i stručnog mišljenja Tehničke komisije, donosi odluku o dodeli ili odbijanju prava na korišćenje kolektivnog žiga Čuvarkuća. Ukoliko Savet odluči o dodeli prava na korišćenje žiga, zaključuje se ugovor pravu na korišćenje žiga Čuvarkuća na tri godine. Projekat „Stvarano u Srbiji» je neprofitnog karaktera i sva prikupljena sredstva biće utrošena za promociju i realizaciju projekta.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije vesti