Razumemo li oznaku „bez“

Stavovi potrošača o oznakama „Proizvod bez….“ na deklaraciji (Free from)

Studija o stavovima potrošača na temu oznaka „bez“ ili „ne sadrži“sprovedena je 2016. godine u četiri evropske zemlje: Velikoj Britaniji, Francuskoj, Poljskoj i Švedskoj. Istraživanje je vodio EUFIC (Evropski savet za informacije o hrani), u saradnji sa prof. Mikaelom Sigristom i dr Kristinom Hart-man iz organizacije ETH Cirih, a rad sa panelima potrošača je omogućio MMR Research Worldwide.

Nedavno smo objavili rezultate istraživanja koje je imalo za cilj da omogući da saznamo više o razumevanju i stavovima evropskih potrošača o oznakama „bez…“ ili „ne sadrži“. Ovo naučno istraživanje je imalo za cilj da rasvetli sledeće:
Razumevanje i interpretaciju termina „bez…“ u okviru deklarisanja proizvoda

Percepciju karakteristikaproizvoda koji nose oznake „bez….“ vezanih za uticaj na zdravlje
Ulogu oznaka „bez…“ prilikom izbora hrane i potrošačkih navika.
U projektu je učestvovalo oko 500 potrošača iz svake zemlje, 18-64 godine starosti, sa jednakim udelom žena i muškarca, izabranih tako da reprezentuju nacionalni uzorak. U ovu internet studiju nisu bili uključeni oni koji pate od intolerancije na gluten ili laktozu, ili osobe sa alergijama. Učesnici su bili većinom zaposleni,prvenstveno oni koji su u svojim domaćinstvima zaduženi za kupovinu hrane. Upitnik se sastojao od sledećih delova:
Opšta zainteresovanost potrošača za zdravlje i ishranu
Poznavanje i razumevanje četiri oznake „bez…“: „bez glutena“, „bez palminog ulja“, „bez laktoze“ i „bez GMO“
Zdravstvena procena različitih kategorija proizvoda sa ovim oznakama i bez njih
Uticaj oznaka „bez…“ na izbor hrane i ponašanje potrošača interesovanje za prirodnost prehrambenih proizvoda
Poverenje u industriju hrane,u institucije koje se brinu o bezbednosti hrane, u naučnike koji se bave hranom i trgovce prehrambenim proizvodima.
Od učesnika je traženo da iznesu slobodne asocijacije koje bi im spontano padale na pamet kada su bili izloženi oznakama „bez…“, kao i da ocene ponuđene izjave vezane za oznake na skali od -5 (ekstremno negativno) do +5 (ekstremno pozitivno).

Ključni rezultati
Ključni deo ove studije činila je interpretacija i upotreba ove četiri oznake „bez…“

Koliko su potrošačima poznate ove oznake? Pitanje: Da li ste do sada videli ove oznake?

Većina potrošača u ovoj studiji prepoznala je oznake „bez glutena“, ali ne i „bez laktoze“, „bez palminog ulja“ i „bez GMO“. Većini je bila nepoznata oznaka „bez palminog ulja,“. osim u Francuskoj, gde su potrošači bili nešto više informisani.U svim zemljama je oznaka „bez glutena“ naišla na najbolje prepoznavanje.

magazin Pekar&Poslastičar broj 15, april/maj 2018.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije reč stručnjaka

Tečni kvasac

Kvasac je jednoćelijski mikroorganizam – gljivica, koja procesima svog metabolizma složene šećere (polisaharide – skrob), transformiše u proste...

Pročitaj