Svetska a naša OBLAČINSKA VIŠNJA

Da li ste znali da je višnja najzastupljenije voće u domaćoj proizvodnji i jedno od najkonkurentnijih na evropskom tržištu?

U Srbiji se godišnje proizvede oko 105.000 tona višnje, a sorta Oblačinske višnje čini više od 85% ukupne proizvodnje. Visok sadržaj suve materije, povoljan odnos šećera i kiselina, relativno lako izbijanje koštice, dobra čvrstina plodova i izuzetno kvalitetan aromatican ukus cini je sortom izuzetnog kvaliteta.

lako se nikada nje organizovano radilo na stvaranju brenda “ Oblačinska“, ona je veoma poznata u svetu, ali samo kod industrijskih prerađivača. Kako sve autohtone sorte, pre svega voća, imaju poseban kulturno-istorijski značaj.

Kompanija Desing je odlučila da otvori Centar za razvoj inovationih proizvoda od Oblačinske višnje i krene putem brendiranja ove izuzetne sorte.

Primarni ciljevi Centra su privlačenje proizvodača iz poljoprivredno-prehrambenog sektora kako bi se zajednički promovisali i izašli na nova tržišta, kao i istrazivanja, inovacije u proizvodnji, razvoj inovativnih visokokvalitetnih proizvoda.

Uz podrsku USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu, prosle godine u junu je centar za razvoj inovativnih proizvoda od 0blačinske Visnje zapoceo projekat koji je usmeren upravo na razvoj i promocju visokokvalitetnih proizvoda od ovog voća promociju srpskog brenda „Oblačinska višnja“ na domaćem i međunarodnim tržištima. Tokom 2020. godine, Centar je organizovao besplatne obuke o tehnologiji i bezbednosti hrane, inovacijama, marketingu i promociji pristupu tržištima i prodajnim strategjama.

Korišćenjem novih tehnologija i znanja, pomogli smo 6 domaćih proizvodača koj su bili sa nama u projektu, da stvore inovativne, kvalitetne i bezbedne proizvoge za savremene kupce. Žig Oblačinske višnje koji se nalazi na ambalažama novih proizvoda je garancija da su korišćene samo najkvalitetnje sirovine.

Ovaj žig je od velikog značaja jer govori o zaštiti geografskog porekla koje daje dodatnu vrednost srpskoj ekonomiji, podršku okruženju u kojem živimo, agro-ekološku inicijativu na drżavnom, regionalnom i lokalnom nivou. Time podstičemo ruralan razvoj bez kojeg proizvodnja hrane ne može da napreduje.

Razvijeno je više od dvadeset novih proizvoda među kojima su i Kandirana Oblacinske visnja u sirupu, čokolade i dražeje sa liofilozovanom višnjom, granola mešavina od Oblačinske višnje, jogurt sa Oblačinskom višnjom i žitaricama, 100% voćni sok od Oblačinske višnje i jabuke, 100% voćni namazi bez dodatnog šećera, Oblačinska rolnice. Kompanije Cold Pressok, Art Ival, Amaks Jo.to.Go, Zdravo Produkt, Dolovac Organic i Puratos, su nakon uspešne internacionalne premijere tokom Food ingredients 2020 sajma i FMCG Retail konferencije, sada u prilici da predstave svoje prozvode domacim potrosacima.U toku su pregovori sa maloprodajnim lancima i prodavnicama visokokvalitetne hrane, dok se neki od proizvoda već nalaze na policama.

Marija Tomić, Marketing menadžer
Centar za razvoj inovativnih proizvoda od oblačinske višnje

Centar za razvoj inovativnih proizvoda od Oblacinske višnje, sa njenim saradnicima iz naučnih institucija, a pre svega sa Poljoprivrednim fakultetom iz Zemuna će i u narednom periodu nastaviti da radi na svojim ciljevima. Jedan od glavnoh ciljeva je i poboljšanje kvaliteta sadnog materijala na kojem se već intezivno radi.

Najveće dostignuće bar za sada je to što ste češće umesto „višnja“ čujemo „Oblačinska višnja“. To nam daje uverenje da ostvarujemo postavljene ciljeve- da od „Oblačinske“ stvaramo brend i da oni koji kupe proizvod napravljen od ove autohtone sorte višnje, znaju da su donili nešto posebno i izuzetno.

Više informacija o narednim aktivnostima možete pratiti na sajtu www.oblachinska.rs

Pogledaj i ostale članke iz kategorije pR