Vlada usvojila Uredbu i propisala maksimalne cene brašna

Snižene cene T400 i T500 brašna, određene i maksimalne proizvođačke cene

Vlada Srbije je na poslednjoj sednici usvojila Uredbu o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica kojom će biti smanjena i cena brašna, pošto je došlo do pada cene pšenice na tržištu. Kako je navedeno, snižene cene se odnose na brašno T400 i T500 u pakovanjima od kilogram. U Uredbi stoji da su trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-400 glatko imaju najmanje jednu robnu marku ovog brašna u pakovanjima do jednog kilograma čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 54,99 dinara. Maksimalna proizvođačka cena , navedeno je, ne sme prelaziti 45,00 dinara po kilogramu. Isto se odnosi i na brašno T500 čija maksimalna maloprodajna cena ne sme biti veća od 49,99 , a proizvođačka 40,90 dinara po kilogramu. Po ovim cenama , kako je odlučeno, proizvođači moraju isporučivati trgovcima na malo najmanje 50 odsto isporučenih količina na mesečnom nivou u odnosu na isti period prethodne godine.Uredbom je predviđeno da je maksimalna količina brašna po ograničenim cenama koje trgovac može da proda potrošačima u jednoj kupovini pet kilograma jedne i isto toliko druge vrste brašna. Predviđene su i novčane kazne od 100.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica koja ne budu poštovla ovu odredbu.  Takođe je navedeno da se može kazniti i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara , a postoji mogućnost i izricanja zaštitne mere zabrane odgovornom licu da obavlja određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine. Preduzetnicima koji ne poštuju Uredbu zaprećene kazne se kreću od 10.000 do 500.000 dinara.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije vesti