Panonnonia Gourmet projekat prekogranične saradnje

U novoizgrađenom Gourmet centru u Vrdniku, na obroncima Fruške gore, 12. maja 2022. je održana završna konferencija i promocija rezultata projekta pod nazivom „Autentični gastronomski ukus za održivi socio-ekonomski razvoj prekograničnog područja – Panonija Gourmet”.
Tom prilikom je održan i Gourmet sajam koji predstavlja jedan od glavnih rezultata projekta, koji će se na ovom mestu održavati svake godine. Cilj je da se na ovom mestu okupljaju svi zainteresovani u sektoru turizma, proizvođači i pružaoci usluga i da se na taj način unapredi gastronomsko-turistička ponuda ovog prekograničnog područja.

U Gourmet centru će se organizovati jednodnevni i višednevni gastronomski seminari i praktični kursevi tradicionalne kuhinje, ali i poslastičarstva, pekarstva i gastronomije uopšte. Centar raspolaže punim ugostiteljskim kapacitetom i omogućiće svim polaznicima kompletan turistički doživljaj Vrdnika. Pored edukativnog sadržaja, zainteresovanim posetiocima ovaj centar će pružiti mogućnost za društveno aktivan odmor.
Projekat Pannonia Gourmet se finansira iz IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, na osi koja podstiče doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine. Nosilac projekta je Educons unverzitet iz Sremske Kamenice. Projektni partneri su Grad Vinkovci, Turistička organizacija opštine Irig i Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. Nastao iz potrebe da se Vojvodina predstavi kao autentična gastronomsko-turistička destinacija, ovaj projekat je kreirao ponudu koja će stranim gastro-turistima omogućiti da iskuse pravi kvalitet i ukus naše tradicije.

Zbog toga što panonska tradicionalna jela i proizvodi nisu dovoljno afirmisani i prepoznati, a mnoge regije u Evropi su na tom principu razvile svoju turističku ponudu, Univerzitet Educons kreirao je Eat Pannonia partnerstvo koje će našu tradicionalnu gastronomsku ponudu očuvati i predstaviti je na najbolji način. Znak Eat Pannonia biće zaštićen na međunarodnom nivou i dodeljen odabranim proizvođačima i pružaocima usluga u oblasti turizma i ugostiteljstva, koji će od toga imati višestruku korist kada je reč o promociji i plasmanu na tržištu. Takođe, Gourmet centar koji je izgrađen u Vrdniku i potpuno opremljen sredstvima projekta, prvi je takav centar u regionu koji
će predstavljati mesto susreta svih zainteresovanih strana u turizmu kada je reč o edukaciji i podizanju kapaciteta, uz različite turističke, edukativne, savetodavne sadržaje i manifestacije.

magazin Pekar&Poslastičar broj 39, jun/jul 2022.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije događaji