PIP Karavan degustacija

PIP Karavan

Drugi susret u okviru PIP karavana održan je 15. novembra u hotelu Slatina u Vrnjačkoj Banji. Prvi karavan održan je u maju u Podgorici. Karavan je na najbolji način predstavio široku paletu proizvoda kompanije PIP, kroz prezentacije i degustaciju pekarskih i poslastičarskih proizvoda, a edukativni deo susreta posvećen je aktuelnim temama u pekarskoj industriji. Na susretu su iz kompanije PIP govorili Rodoljub Ivković, direktor, Saša Tanović, rukovodilac tehnologije i razvoja, Žarko Jelenić, tehnologpromoter, Igor Rebić, analitičar prodaje. Specijalni gost bio je Žarko Stanojlović, direktor Skroz dobre pekare.

ZDRAV ODNOS PREMA KUPCIMA
„ Karavan je izraz našeg zdravog odnosa prema kupcima. On okuplja veliki broj naših klijenata. Odlučili smo da krenemo iz Vrnjačke Banje, iz srca Srbije, gde je i naš distributivni centar. Osim informisanja o novim proizvodima i temama značajnim za pekarstvo, karavan sa sobom nosi i određene pogodnosti za kupce. Ovog puta to je specijalni popust na kupovinu margarina Master Baker, koji je naš brend“, izjavio je Igor Rebić. Dodao je da su učinci direktne marketing strategije, kao što je PIP karavan, značajni, što pokazuju jasni pokazatelji povećanja prodaje.

PIP Karavan izloženo testo

PŠENICA 2018, REŠENJA
Saša Tanović je govorio o kvalitetu ovogodišnje pšenice i detaljno predstavio rezultate PIP-ovih stručnih analiza. Vremenski uslovi do sredine jula su bili povoljni, kada je došlo do velikih kiša. Deo pšenice koji je požnjeven na vreme je dobrog kvaliteta, ali na tržištu je dosta brašna lošeg kvaliteta. U PIP-u su obavljene farinografska, ekstenzografska, amilografska ispitivanja, kao i
ispitivanja na miksolabu uzoraka brašna od pšenice iz različitih krajeva Srbije (ukupno 33 uzorka). Rezultati pokazuju da je brašno vlažnije, ima niži nivo procenta moći upijanja vode, niži stabilitet. Ima malu energiju, nizak otpor, pa se testa mogu lepiti, padati u peći i biti gnjecava posle pečenja. PIP je, kao i prethodnih godina, napravio aditive: Mlinar 2018 za standardizaciju brašna u mlinovima (smanjuje stepen omekšanja, povećava moć upijanja vode, povećava energiju, otpor, viskozitet), Pob 2018 (povećava moć upijanja vode, smanjuje mrvljivost proizvoda, poboljšava boju i izgled kore kao i strukturu sredine, poboljšava elastičnost i rastegljivost testa i zapreminu hleba). Preporuke za korišćenje aditiva Pob 2018 su: vođenje testa na temperaturama koje ne prelaze 30C, duže vreme zamesa, optimizacija dodatog kvasca u zames, vođenje završne fermentacije na temperaturama oko 38C. Svim zainteresovanim pekarima će tehnolozi PIP-a rado pomoći svojim savetima.

PIP Karavan izloženi kolači

PRIMER DOBRE PRAKSE
Upravljanje i kontrola poslovanja u maloprodaji, bila je tema Žarka Stanojlovića iz Skroz dobre pekare, koji je svojim izlaganjem potvrdio da uspeh ove pekare nije slučajan i da se velika pažnja posvećuje planiranju zasnovanom na činjenicama. Pažljivo
se prate različiti činioci koji u krajnjoj instanci utiču na prihod koji ostvaruje pekara. Kroz primere iz prakse objasnio je kako se vodi računa o svakom pojedinom trošku pekare (ceni sirovina, zaradama, potrošnji energije, cenama zakupa, troškovima amortizacije).

PIP-OV PROIZVODNI PROGRAM
Kroz izložene proizvode, koji su se mogli degustirati, kao i kroz prezentaciju Žarka Jelenića, prisutni su se mogli upoznati sa osobinama, primenom, sastavom i kvalitetom smeša i poboljšivača (preko 40 smeša i 20 poboljšivača kompanije PIP) koji prate savremene trendove u pekarstvu i poslastičarstvu. Kako su naglasili, PIP karavan neće stati u Vrnjačkoj Banji, on se i dalje kreće u susret kupcima i sa sobom nosi dobru energiju.

Pekar & Poslastičar Broj 19, decembar 2018 god.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije pR