Deklarisanje prehrambrenih proizvoda pogodnih za vegetarijance i vegane

Ishrana bazirana isključivo na proizvodima biljnog porekla postaje sve popularnija i zastupljenija među svim slojevima populacije. Razlozi za ovaj porast su različiti i variraju od zdravstvenih, preko religijskih do pozitivnog uticaja na zaštitu životne sredine. Iako bazirane na sličnim principima, dijete vegetarijanaca i vegana se razlikuju u odnosu na namirnice koje su uključene i/ili isključene iz ishrane. U skladu sa tim postoji i jasna podela na podgrupe:
• vegani,
• lakto-vegetarijanci,
• ovo-vegetarijanci,
• ovo-lakto-vegetarijanci.

Označavanje i dobrovoljne informacije/izjave
Ispunjavanje tehničkih kriterijuma i uslova dobre proizvođačke prakse, kao i planiranje proizvodnje ove vrste proizvoda je obavezno ako se hrana i/ili sastojci hrane ili pomoćna sredstva za preradu označavaju kao „vegetarijanski”, „veganski”, „prikladno za vegetarijance” uključujući sve tri navedene podgrupe , ili „prikladno za vegane”, ili bilo kojom drugom formulacijom sa sličnim značenjem. Navođenje dobrovoljnih informacija i/ili izjava mora se vršiti na način kojim se ne obmanjuje krajnji potrošač. Nenamerno prisustvo nevegetarijanskih ili neveganskih supstanci ne treba da predstavlja prepreku da se proizvod označi kao vegetarijanski ili veganski, pod uslovom da su preduzete odgovarajuće mere predostrožnosti usaglašene sa dobrom proizvođačkom praksom. Izjava o alergenima „može sadržati tragove…” zbog unakrsnog kontakta primenljiva na nevegetarijanske
i neveganske sastojke nije prepreka da se koristi izjava vegetarijanski ili veganski. Izrazi „vegetarijanski” ili „veganski” ili bilo koji drugi izraz sa sličnim značenjem navodi se u istom vidnom polju kao i komercijalni naziv proizvoda.

magazin Pekar&Poslastičar broj 47, oktobar/novembar 2023.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije reč stručnjaka

Tečni kvasac

Kvasac je jednoćelijski mikroorganizam – gljivica, koja procesima svog metabolizma složene šećere (polisaharide – skrob), transformiše u proste...

Pročitaj