Kulinarstvo-profesija za koju je neophodno mnogo ljubavi i stalno usavršavanje

Kulinarstvo, poslastičarstvo i pekarstvo su profesije u ekspanziji koje, zbog globalizacije tržišta i sve veće dostupnosti različite hrane, ubrzano napreduju. One se razvijaju u pravcu pružanja usluga u oblasti ishrane sa uzvišenijim ciljem koji obuhvata pripremu hrane sa pozitivnim uticajem na zdravlje, održivu praksu i razumevanje preduzetničkog poslovanja.

Znanja i veštine stečeni u pomenutim profesijama danas imaju kratak rok trajanja, zbog čega je kontinuirano učenje neophodno da bi se posao profesionalnog kuvara ili poslastičara obavljao korektno i u skladu sa zahtevima gostiju u restoranima. Posao sa hranom zahteva stalno usavršavanje na teme poznavanja životnih namirnica, tehnika i organizacije rada, bezbednosti hrane i njenog uticaja na zdravlje, marketinga, profitabilnosti, novih tehnologija – kako u teoriji, tako i u praksi. Neprestano učenje i usavršavanje su ključni preduslovi za uspeh u bilo kojoj profesiji. Škole koje oblikuju buduće profesionalne kuvare,
pekare i poslastičare su ulaznica profesiju. Kvalitet obrazovanja i održivost njegovog programa zavisi od mnogih faktora, kao što
su kvalifikacije nastavnika stručnih predmeta, odnos učenika i nastavnika, vreme provedeno u kuhinjskoj ili poslastičarskoj praksi… Zbog toga je i kontinuirana edukacija samih nastavnika i instruktora od izuzetnog značaja. Mladi kuvari se, po sticanju formalnog obrazovanja, koncentrišu pre svega na sticanje veštine, zbog čega nemaju vremena da se dalje obrazuju.

Sistem učenja tokom celog života omogućava da se, uporedo sa sticanjem i razvojem veština, lagano podiže nivo znanja kroz
razne obuke i sistem sertifikovanja koji je priznat svuda u svetu. Po završetku škole neophodno je karijeru započeti od najnižih radnih pozicija u kuhinji ili poslastičarnici, kako bi se u potpunosti praktično savladao proces rada i u budućnosti razumele sve radne pozicije u timu. Sticanje dodatnih stručnih znanja mora biti pažljivo odabrano, zbog čega rad uz kvalitetnog profesionalnog mentora, čije su reference znanje i iskustvo, predstavlja ključ uspeha u praksi. Pored svakodnevnog posla, potrebno je odvojiti vreme i za dodatne profesionalne obuke čiji je osnovni cilj sticanje upotrebljivih veština.

Na ovaj način se povećava radna efikasnost i olakšava izuzetno zahtevan proces rada u odeljenjima profesionalne kuhinje, a putem novih znanja unapređuje se i lična profesionalna vrednost. Značaj kvalitetnih kulinarskih i poslastičarskih obuka i treninga ogleda se i u komunikaciji i razmeni iskustava sa kolegama. Dodatna profesionalna edukacija i afirmacija stiču se i kroz posete i učestvovanje na stručnim skupovima sajmovima, izložbama, domaćim i internacionalnim kulinarskim takmičenjima… Od izuzetnog je značaja za profesionalni razvoj kretati se u okvirima gde se kreću najistaknutiji profesionalci čiji su saveti dragoceni, posebno za mlade kolege. Još jedan od načina za sticanje korisnih profesionalnih informacija su promocije kompanija koje se bave proizvodnjom, distribucijom ili trgovinom hrane i proizvoda iz pekarsko-poslastičarske branše. Marketinške promocije novih proizvoda su odličan način upoznavanja sa trendovima i tendencijama struke.

Za proizvođače i distributere je važno da proizvod pravilno plasiraju ka ciljnom potrošaču, pa su promocije praktičnog tipa, gde se prikazuje pravilna implementacija proizvoda u poslovanju, izuzetno dragocen marketinški alat. Neformalna edukacija i samounapređivanje kroz profesionalne obuke, promocije i strukovna okupljanja imaju veliki značaj u daljem razvoju svakog pojedinca, čemu u prilog govori i činjenica da ponekad upravo ovaj tip edukacija nosi isključivu zaslugu za to čime se neko bavi i koliko je uspešan u svom poslu.

magazin Pekar&Poslastičar broj 26, februar/mart 2020.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije reč stručnjaka

Tečni kvasac

Kvasac je jednoćelijski mikroorganizam – gljivica, koja procesima svog metabolizma složene šećere (polisaharide – skrob), transformiše u proste...

Pročitaj