Trendovi u pakovanju pekarskih i poslastičarskih proizvoda

Da li smo i u kojoj meri, bez obzira na svo stečeno iskustvo u pekarstvu, svesni značaja i kompleksnosti pakovanja pekarskih i poslastičarskih proizvoda? Šta nam praćenje trendova i investiranje u pakovanje može doneti, a koliko gubimo, ukoliko ga doživljavamo samo kao „trošak“? Koji se materijali koriste i koje vrste pakovanja postoje? Šta su trendovi u ovom sektoru?

Želja nam je da odgovorima na ova pitanja približimo neophodnost pakovanja, pomognemo u izboru samog tipa pakovanja i predstavimo rešenja koja će neminovno veoma skoro zaživeti i na našem tržištu. Pakovanje ima značajnu ulogu u povećanju roka trajanja pekarskih proizvoda, očuvanju kvaliteta i nutritivnih vrednosti proizvoda, zaštiti od mehaničkih oštećenja i svih tipova kontaminacija proizvoda, regulisanju tj. održavanju vlažnosti proizvoda, vizuelnoj prepoznatljivosti i posebnosti proizvoda i proizvođača, kao i prikazivanju svih informacija o proizvodu i upozorenja vezanih za bezbednost hrane. Ujedno, pakovanje omogućava potrošačima jednostavnu manipulaciju, čuvanje i rukovanje proizvodom. Pekare se neprestano utrkuju u animiranju potrošača kako bi povećale svoju prodaju i udeo na tržištu. Neodoljivo pakovanje je jedan od najefikasnijih načina da se ovo postigne.

Osnovni cilj je u trenutku stvoriti vizuelno i taktilno, upečatljivo, jedinstveno iskustvo kod kupca, koje nakon učinjene kupovine postaje nezaboravno i lako prepoznatljivo budeći želju za ponovnim doživljajem. To je razlog nikada veće raznovrsnosti dimenzija, oblika, tekstura materijala i idejnih rešenja pakovanja. Najuspešnije pakovanje privlači kupce da probaju nove proizvode koji im ubrzo postaju omiljeni. Prezentacija je naročito važan deo kompleksne prodajne slagalice i kako se tehnologija i potrebe potrošača menjaju, tako se menjaju i standardi u pakovanju pekarskih proizvoda. Celokupno tržište primarnog pakovanja pekarskih i poslastičarskih proizvoda u zavisnosti od vrste materijala koji se koristi možemo svrstati u četiri kategorije:
• Fleksibilno pakovanje (ambalaža)
– laminirane ili jednoslojne folije, štampane ili transparentne (pakovanje biskvita, keksa, vafla, grickalica), termoskupljajuće folije (nekada su bile trend u pakovanju specijalnih vrsta hlebova, sada kutijama daju atraktivniji izgled i dodatno ih osiguravaju), poli kese za pakovanje hleba (zatvaraju se klip/twist trakom ili varenjem)
• Pakovanje od tvrde plastike
(termoformirane transparentne posude za pakovanje kolača ili svežih testenina)
• Kartonsko pakovanje – pakovanje keksa (prepoznatljiv dizajn)
• Pakovanje u metalne kutije – pakovanje vrhunskih konditorskih proizvoda ili mekanih kolača.

Pakovanje hleba pored svih uloga koje smo prethodno pomenuli, uključujući maksimalno moguće produženje roka trajanja proizvoda i što atraktivniji izgled, mora biti sigurno i jeftino i poželjno urađeno na automatskim mašinama. Nekoliko je osnovnih zahteva koje materijali namenjeni pakovanju pekarskih proizvoda moraju ispuniti: paropropusnost, razmena kiseonika između unutrašnjosti pakovanja i spoljne sredine, nepropustljivost aroma, otpornost na curenje masti i ulja, termopostojanost (mogućnost pasterizacije ukoliko je tehnološki potrebna). Produženje roka trajanja pekarskih i konditorskih proizvoda, uz preduslov valjanog izbora materijala moguće je učiniti i određenim specifičnim tipovima pakovanja:
• Vakuum pakovanje – proces izvlačenja kiseonika prisutnog u pakovanju
i samom proizvodu na nivo manji od 0,5% kako bi se sprečio razvoj aerobnih organizama i smanjila brzina oksidativne užeglosti proizvoda.Ipak, vakuum pakovanje nije u širokoj upotrebi u pekarstvu zbog efekta nagnječenja i lomljivosti proizvoda.

• Pakovanje u modifikovanoj (MAP) atmosferi produžuje rok trajanja, čuva kvalitet i poboljšava ukupnu isplativost proizvoda. Najčešće korišćeni gasovi u pekarskoj industriji su CO2 i N2, koji nisu toksični, niti se smatraju aditivima. Ugljen dioksid ima fungicidno i baktericidno dejstvo i sprečava rast i razvoj insekata unutar pakovanja. Najčešće primenjen odnos CO2 i N2 u pekarskim proizvodima je 60:40, iako se ponekad koristi veća koncentracija CO2.Pakovanje u MAP atmosferi je posebno pogodno za hleb, pecivo, kore, kolače, pite i grickalice.

• Rok trajanja pakovanog peciva limitiran je visokim sadržajem vlage u proizvodu koja ubrzava razvoj plesni. Ubrizgavanjem kontrolisane doze razblaženog alkohola unutar pakovanja postiže se efikasno konzerviranje i produženje roka trajanja i do 5 nedelja.
• Aktivno pakovanje – vrši se izmenom stanja okruženja samog proizvoda kako bi se sprečio ili usporio rast mikroorganizama. Rok trajanja pekarskih proizvoda može se drastično produžiti pomoću apsorbera kiseonika koji omogućavaju prirodnu i sigurnu zaštitu proizvoda, očuvanje originalnog ukusa, boje, teksture i svežine proizvoda, što dovodi do produženog roka trajanja, bez konzervansa i aditiva. U obliku samolepljivih kesica jednostavno se apliciraju na unutrašnju stranu pakovanja bez obzira na veličinu, način i brzinu pakovanja.

Pakovanje pekarskih proizvoda ubuduće će sve više biti u funkciji zahteva koje im nameće sam brend, a potrebe potrošača zadovoljavaće se kroz neprestane inovacije. Neki od važnijih trendova pakovanja u pekarstvu koje možemo očekivati u ovoj i narednim godinama su:
• Povećana upotreba fleksibilne ambalaže
– neograničene marketinške, estetske, grafičke mogućnosti, neograničena kreativnost, mogućnost inoviranja, kombinovanja sa kartonskom ili plastičnom ambalažom
• Digitalna štampa nudi mogućnost pekarima da kreiraju personalizovano i atraktivno pakovanje za svaki od artikala. Jedinstveno, posebno, „lično“, koncizno i sveobuhvatno etiketiranje sa jasnom komunikacijom potpomaže stvaranju posebne veze klijenta, brenda i proizvoda. Takođe, kao trend treba doživeti i marketinške kampanje uz pomoć limitiranih serija personalizovanih etiketa.
• Friendly – biorazgradljiva pakovanja –trend koji se nastavlja sa ciljem daljeg jačanja ekološke svesti kod kupaca i očuvanja prirode.
• Raznovrsnost veličina pakovanja –pakovanje istog proizvoda u više različitih gramatura, u cilju zadovoljenja potreba većeg broja kupaca, povećanja prodaje i tržišnog udela i poboljšanja marketinških aktivnosti.
• QR kodiranje, aplikacije za mobilne telefone, NFC – proširenje komuniciranja ambalaže, proizvoda i brenda sa
„mobilno aktivnim“ potrošačima.

Naša potreba da na ovaj način predstavimo neophodnost, značaj i moguće načine pakovanja pekarskih proizvoda podstaknuta je željom da vaši proizvodi budu valjano zaštićeni, da zadrže željeni ukus i svežinu, da im se maksimalno moguće produži rok trajanja i da budu što atraktivnije prezentovani. Razumevanje njegove vrednosti i investiranje u pakovanje zasigurno će vas dovesti do poboljšanja tržišne pozicije i povećanja profita. Ukoliko želite da dodatno proširite saznanja, da se uverite u snagu i potencijal svetske industrije pakovanja preporučujemo da posetite najveći svetski sajam pakovanja INTERPACK koji se održava od 4.-10. 5. 2017. godine u Dizeldorfu. Imaćete mogućnost da u direktnom kontaktu sa proizvodjačima ambalaže i mašina za pakovanje razmenite iskustva, upoznate se sa aktuelnim novitetima i samim tim dobijete priliku da ih među prvima plasirate na naše tržište.

magazin Pekar&Poslastičar broj 9, april/maj 2017.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije reč stručnjaka

Tečni kvasac

Kvasac je jednoćelijski mikroorganizam – gljivica, koja procesima svog metabolizma složene šećere (polisaharide – skrob), transformiše u proste...

Pročitaj