Anadolu Agency

Higijena i poštovanje procedura od presudnog su značaja u borbi protiv virusa COVID-19

U ovim trenucima, za vreme pandemije virusa COVID-19, za sve one koji posluju sa hranom od presudne je važnosti da održavaju higijenu. Zato želimo da vam ponovo skrenemo pažnju na uputstvo o dodatnim higijenskim merama koje je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poslalo subjektima u poslovanju sa hranom, koje se odnosi na maloprodajne objekte sa ciljem da se ujednače mere i postupanja u novonastaloj situaciji ugroženosti zdravlja i bezbednosti ljudi kontaminacijom virusa COVID-19. Iz Ministarstva podsećaju da su subjekti koji posluju sa hranom dužni da poštuju pravila iz Zakona o bezbednosti hrane i odredbe iz Pravilnika o uslovima higijene hrane.

Anadolu Agency

Iz ovog uputstva najpre ćemo da istaknemo ono što je za pekarsku struku i najvažnije, a to je da se u maloprodaji spreči unakrsna kontaminacija, to jest da se hleb ili pecivo koje nije upakovano ne dira direktno rukama, već da za to budu unapred pripremljene i obezbeđene kese, rukavice za kupce ili da ih sam prodavac, sa rukavicama na svojim rukama, izdaje pojedinačno potrošačima.

Pekara Lulu

U obaveštenju se dalje navodi da su subjekti u maloprodajnim objektima dužni su da obezbede da zaposleni koji dolaze u kontakt sa hranom imaju odgovarajuću zaštitnu odeću i opremu. Ukoliko je zaštitna odeća i oprema za jednokratnu upotrebu, ona se mora redovno menjati, ukoliko je za višekratnu mora se redovno prati i dezinfikovati. Onaj ko ima kontakt sa hranom, ne treba da ne rukuje sa novcem.

Pekara Aca

Površine sa kojima hrana dolazi u kontakt treba da budu redovno čišćene i dezinfikovane, a zaposledni koji su u kontaktu sa hranom da redovno održavaju ličnu higijenu. Takođe, trebalo bi da se redovno vodi evidencija o svim procedurama koje se sprovode u cilju sanitacije objekta, površine u kontaktu sa hranom i lične higijene zaposlenih.

Piše: Irina Maksimović, magazin Pekar&Poslastičar

Pogledaj i ostale članke iz kategorije vesti