Označavanje – najvažniji oblik komunikacije

Deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane predstavljaju najvažnije oblike komunikacije subjekta u poslovanju hranom sa potrošačem i u isto vreme su jedno od najsloženijih zakonski uređenih područja u vezi sa hranom.

S obzirom na to da je označavanje i najvažniji oblik komunikacije, bitno je da potrošač dobije ispravne i jasne informacije, kao i da informacije ne obmanjuju krajnjeg potrošača, posebno u pogledu sastava, količine, trajnosti, porekla, karakteristika hrane, identiteta i svojstava hrane. Prepoznajući da sama deklaracija na proizvodu nije jedino sredstvo prenošenja informacija o hrani potrošačima, nova pravila definisana Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane proširuju se i na druga sredstva komunikacije, kao što je internet marketing ili drugi savremeni tehnološki alati komunikacije. Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane uređuje između ostalog i opšte uslove za deklarisanje neupakovane hrane gde se prilikom deklarisanja neupakovane hrane navodi sledeći naziv pod kojim se hrana stavlja u promet, podatak o sastojcima koji mogu da izazovu alergije i/ili intolerancije, podatak o subjektu u poslovanju hranom koji hranu pakuje na mestu prodaje krajnjem potrošaču, kao i neto količinu, kod pekarskih proizvoda.

Posebno treba istaknuti obavezu da se potrošaču mora obezbediti informacija o sastojcima koji mogu da izazovu alergije i/ili intolerancije kod proizvoda, za razliku od ranije, kada su se te inormacije mogle dobiti samo na zahtev potrošača. Međutim način pružanja infromacija o alergenima nije definisan Pravilnikom, već je to ostavljeno samim pekarima. U svakom slučaju, ukoliko se informacije o alergenima ne nalaze na deklaracijama na pakovanju pekarskih ili poslastičarskih proizvoda, one se mogu nalaziti u katalozima ili knjigama ili tablama koje moraju da budu u blizini proizvoda na koga se odnosi. Treba takođe spomenuti da kod pekarskih proizvoda i kolača koji se, s obzirom na sastav i namene, ukoliko se potroše u roku od 24 sata od proizvodnje, nije potrebno navoditi rok tarajanja.

U cilju jednobrazne primene odredbi Pravilnika od strane svih učesnikau lancu hrane, objavljen je i Vodič za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane, koji je sastavljen u formatu „pitanja i odgovora“ koji ima za cilj da da odgovore uz odgovarajuće primere, na najčešće postavljena pitanja i nedoumice, kao i da istakne glavne promene koje su obavezne prema novim pravilima deklarisanja, označavanje i reklamiranje hrane.

magazin Pekar&Poslastičar broj 16, jun/jul 2018.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije reč stručnjaka

Tečni kvasac

Kvasac je jednoćelijski mikroorganizam – gljivica, koja procesima svog metabolizma složene šećere (polisaharide – skrob), transformiše u proste...

Pročitaj